Kappeliseurakunnan historia

Luopioinen on alunperin ollut osa Hauhoa. Nimi Luopioinen mainitaan ensimmäisen kerran asiakirjoissa vuonna 1434.

Ensimmäinen Luopioisten oma pappi oli Hauhon ja Tuuloksen kappalaisten palkkaama apulainen Anders Kuohiander (myöh. Cojander), joka sai vähitellen 1690-lvulla kappalaisen aseman. Luopioisista tuli Hauhon kappeliseurakunta.

Historialliset yhteydet Hauholle ovat vahvat myös siksi, että Hauhon kirkkoherra Ivar Wallenius oli keskeinen vaikuttaja nykyisen kirkon rakentamisessa. Kirkko valmistui v .1812. Edellinen tuhoutui tulipalossa syksyllä 1806.

Vuonna 1880 Luopioinen määrättiin erotettavaksi itsenäiseksi kirkko-herrakunnaksi. Päätös astui kuitenkin voimaan vasta v. 1921.

Pälkäneen ja Luopioisten kuntien liittyessä yhteen v. 2007 myös seurakunnat yhdistyivät ja Luopioisista muodostettiin kappeliseurakunta.

Nimi ”Luopioinen” lienee syntynyt sanasta ”luopa”, joka tarkoittaa kapeaa, vähävetistä salmea. Niitä on pitäjää hallitsevan Kukkia-järven alueella runsaasti.