Häät

Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan seurakunnan jumalanpalvelus, joka etenee papin johdolla. Toimituksessa käytetään siihen sopivaa hengellistä musiikkia. Vihkipari sopii kanttorin kanssa häämusiikista etukäteen.

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.  Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen. Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä. Kirkollisen vihkimisen valitsee valtaosa kihlapareista.

Kun suunnittelet häitä, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Sieltä voit varata kirkon, papin ja kanttorin. Jos vihkimiseen on pidempi aika, papin ja kanttorin nimi voidaan ilmoittaa vasta lähempänä toimitusta.

Vihkiä voidaan Pälkäneen, Luopioisten tai rauniokirkossa. Vihkitoimituksen voi järjestää myös muissa seurakunnan tiloissa, kotona, juhlapaikalla tai muualla.

Rauniokirkon kunnosta vastaa Pälkäneen Rauniokirkko – Pyhän Mikaelin kirkko Rauniokirkon käytöstä peritään suojeluyhdistyksen määräämä maksu kirkkoraunion kunnostamisen hyväksi.

Muistilista hääpareille:

  • avioliiton esteiden tutkinta eli kuulutukset,  (esteiden tutkinta kestää vähintään 7 päivää ja ovat voimassa 4 kk antamisesta)
  • papin, kanttorin ja vihkipaikan varaaminen
  • vihkikeskustelu papin kanssa
  • kaksi todistajaa
  • sormus

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku