Virkatodistus

Virkatodistus tarvitaan esim. perunkirjoitusta varten tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta.

1.1.2020 alkaen virkatodistus ja sukuselvitys tilataan Tampereen aluekeskusrekisteristä, puh. 03  2190 700 arkisin klo 9–15. Muut Tampereen aluekeskusrekisterin yhteystiedot löydät täältä.

Virkatodistus- ja sukuselvitystilauksen voi tehdä myös suoraan sähköisellä lomakkeella.

Virkatodistus ja sukuselvitys

Sukuselvitys

 • Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan; tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti.
 • Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.

Virkatodistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä, ns. elää-todistus,  tilataan siitä ev.lut. seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla.

Virkatodistusten lähettäminen

Virkatodistukset toimitetaan tilaajalle postitse.

Hinnasto

Kirkkohallitus on uusinut maksupäätöksen, jolla säädetään kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista. 

 • Jäsentietojärjestelmästä tulostetusta seurakunnan jäsenen  tietoja sisältävä todistuksesta peritään 9 euroa.

Manuaalisesti laaditusta todistuksesta peritään maksua seuraavasti:

 • Manuaalisesti laadittavasta todistuksesta veloitetaan 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä tai jos tietoa haetaan kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja nämä tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta. Todistuksesta veloitetaan 30 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista,

  eikä kyseessä ole todistuksen päähenkilön yksittäinen avioliitto-, muutto- tai kuolintieto tai kirkollinen toimitus.

  Kirjurin KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta veloitetaan päähenkilön osalta 45 euroa ja päähenkilöön liittyvästä todistuksesta veloitetaan 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus.

  Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta (elää-todistus) veloitetaan 1.1.2020 alkaen 9 euroa.

  Kastekirjasta annettavasta otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9 euroa.

  Sukututkimusta ja tieteellistä tutkimusta varten laadittavasta todistuksesta veloitetaan 45 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

  Uudessa maksupäätöksessä on huomioitu myös digitoiduista aineistoista pyydettävät materiaalit ja niiden maksullisuus. Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuvasta työstä veloitetaan 45 euroa. Mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.

  Uutta maksupäätöstä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin todistuspyyntöihin.

 • Todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen.

Sukututkimus

Sukututkimusta voi tulla tekemään itse Pälkäneen Pappilaan sopimuksen mukaan. Sukututkijan käytettävissä on mikrofilmit ja lukulaite. Sukututkimusajan voi varata kirkkoherranvirastosta p. 040 712 0560 viraston aukioloaikoina tai sähköpostilla palkane.srk@evl.fi.

Sukuselvitykset sukututkimusta varten tilataan Tampereen aluekeskusrekisteristä.