Virkatodistus

Virkatodistus tarvitaan esim. perunkirjoitusta varten tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta.

Virkatodistustilaukset 040 712 0560 sekä palkane.srk@evl.fi.

Virkatodistuksen voi tilata myös verkosta. Klikkaa tästä!

Virkatodistus ja sukuselvitys

Sukuselvitys

  • Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan; tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti.
  • Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.

Virkatodistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä, ns. elää-todistus,  tilataan siitä ev.lut. seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla.

Virkatodistusten lähettäminen

Virkatodistukset toimitetaan tilaajalle postitse tai todistuksen voi noutaa kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina. Virkatodistusta ei tietoturvasyistä toimiteta sähköpostitse. 

Hinnasto

Kirkkohallitus on uusinut maksupäätöksen, jolla säädetään kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista. 

  • Jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä todistus (elää-todistus) on maksuton. Maksuttomassa todistuksessa on vain jäsentä itseään koskevat perustiedot
  • Kun jäsentietojärjestelmästä tulostettavaan todistukseen kirjoitetaan jäsenen muita tietoja tai aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia tietoja, todistuksesta peritään 9 euroa.

Manuaalisesti laaditusta todistuksesta peritään maksua seuraavasti:

  • 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä
  • 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta
  • 30 euroa muusta kuin kohdassa 2 tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta
  • Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 15 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.
  • Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen.

Sukututkimus

Sukututkimusta voi tulla tekemään itse Pälkäneen Pappilaan sopimuksen mukaan. Sukututkijan käytettävissä on mikrofilmit ja lukulaite. Sukututkimusajan voi varata kirkkoherranvirastosta p. 040 712 0560 viraston aukioloaikoina tai sähköpostilla palkane.srk@evl.fi.

Pälkäneen seurakunnalla on sukututkimusten teosta yhteistyösopimus Pirkanmaan Sukututkimustoimiston/ Markku Haapanen kanssa. 

Sukuselvitysten teosta veloitetaan kirkkohallituksen maksupäätöksen mukainen maksu. Kirkkohallituksen päätöksen mukaisesti sukututkimusta varten laadittavan todistuksen lähtöhinta on 30 euroa. Jos tietojen hakemisesta ja todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksu. Lisämaksu on 15 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Todistuksen lähettämisestä veloitetaan lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

Asiakas voi määrittää enimmäishinnan, minkä sukuselvitys saa tulla maksamaan.

Mikäli haluatte olla suoraan yhteydessä Pirkanmaan Sukututkimustoimistoon, yhteystiedot ovat: Markku Haapanen, Kiertotie 11, 36200 KANGASALA, puh. 044 2644 774, markku.haapanen@gmail.com.