Kirkkovaltuusto 2023-2026

pj. Kirsi Urkko

vpj. Esko Peltonen                          

Aaltonen, Matti

Ahlqvist, Tero

Aspila, Taina

Hallila, Pentti

Hannonen, Nina 

Järvinen, Juhani

Kokkola, Tiina

Lankinen, Eija

Lehto, Jukka

Mäki-Äijö, Sinikka 

Naulapää, Ilkka 

Rauas, Minna 

Saarinen, Kirsi

Saarinen, Katja

Siitonen, Reija

Simola, Jaakko

Zeitlin, Rainer

Kirkkoneuvosto 2023-2024

Varsinaiset jäsenet              Henkilökohtaiset varajäsenet

pj. kirkkoherra Jari Kemppainen

vara pj. Juhani Järvinen         Jaakko Simola

Tero Ahlqvist                         Seppo Rinne   

Taina Aspila                           Reija Siitonen

Nina Hannonen                     Eija Lankinen

Tiina Kokkola                         Sinikka Mäki-Äijö

Jukka Lehto                           Matti Aaltonen

Minna Rauas                         Katja Saarinen 

Kirsi Saarinen                        Eliisa Lahtinen

    

Tiimalasi Pälkäneen kirkon alttarikaiteella