Kirkkovaltuusto 2019-2022

pj. Kirsi Urkko

vpj. Esko Peltonen                          

Aaltonen, Matti

Ahlqvist, Tero

Aspila, Taina

Eerola, Leena

Hallila, Pentti

Henriksson-Helmikkala, Anna-Maria

Huomo, Matti

Järvinen, Antti

Kokkola, Tiina

Lehto, Jukka

Lehtola, Henri

Mäkinen, Liisa

Pinola, Kati

Rinne, Seppo

Saarinen, Kirsi

Simola, Jaakko

Suksia, Paula

Kirkkoneuvosto 2019-2020

Varsinaiset jäsenet              Henkilökohtaiset varajäsenet

pj. kirkkoherra Jari Kemppainen

vara pj. Matti Huomo         Jaakko Simola

Matti Aaltonen                    Tomi Hämäläinen

Tero Ahlqvist                       Seppo Rinne   

Leena Eerola                        Anna-Maria Henriksson-Helmikkala

Jukka Lehto                          Taina Aspila

Kati Pinola                            Tiina Kokkola

Kirsi Saarinen                       Eliisa Lahtinen

Paula Suksia                         Eija Lankinen              

Tiimalasi Pälkäneen kirkon alttarikaiteella