Kirkkovaltuusto 2023-2026

pj. Kirsi Urkko
vpj. Esko Peltonen
Aaltonen, Matti
Ahlqvist, Tero
Aspila, Taina
Hallila, Pentti
Hannonen, Nina 
Järvinen, Juhani
Kokkola, Tiina
Lankinen, Eija
Lehto, Jukka
Mäki-Äijö, Sinikka 
Naulapää, Ilkka 
Rauas, Minna 
Saarinen, Kirsi
Saarinen, Katja
Siitonen, Reija
Simola, Jaakko
Zeitlin, Rainer

Kirkkoneuvosto 2023-2024

Varsinaiset jäsenet              Henkilökohtaiset varajäsenet
pj. kirkkoherra Jari Kemppainen
vara pj. Juhani Järvinen         Jaakko Simola
Tero Ahlqvist                         Seppo Rinne 
Taina Aspila                           Reija Siitonen
Nina Hannonen                     Eija Lankinen
Tiina Kokkola                         Sinikka Mäki-Äijö
Jukka Lehto                           Matti Aaltonen
Minna Rauas                         Katja Saarinen 
Kirsi Saarinen                        Eliisa Lahtinen

    

Tiimalasi Pälkäneen kirkon alttarikaiteella