Seurakunnan hintoja

Valikosta löydät tiedot hautaus- ja hautapaikkamaksuista, haudanhoitomaksuista, kokoontumistilojen ja leirikeskuksen käyttökorvauksista.

Seurakunta lisää kaikkiin laskuihin laskutuslisän 5.50 € kattamaan kirkon palvelukeskuksen kuluja.( Kirkon palvelukeskusmaksu on arvonlisäveroton (AVL 1 §, tavaraa tai palvelua ei ole myyty liiketoiminnan muodossa))

Hautaustoimesta perittävät maksut ovat arvolisäverottomia. (Arvonlisäverolaki § 59: Veroa ei suoriteta seuraavien tavaroiden ja palvelujen myynnistä: yleisen hautauspaikan pitäjän luovuttamat hautapaikan avaamis- ja hoitopalvelut sekä muut varsinaiseen hautaustoimintaan liittyvät palvelut)

Tilojen vuokraushinnat sisältävät arvonlisäveron, yleinen 24 % ja majoituspalvelut 10 %. Sakraalitilojen käyttökorvaukset ovat kirkollisten toimitusten yhteydessä arvolisäverottomia.