Kirkkovaltuuston pöytäkirjat

Kirkkovakltuuston pöytäkirjat julkaistaan julkisuuslain edellyttämin osin ilman liitteitä.

Kirkkovaltuuston kokous 30.5.2022

Kirkkovaltuuston kokous 16.12.2021

Kirkkovaltuuston kokous 5.9.2021

Kirkkovaltuuston kokous 18.5.2021

Kirkkovaltuuston kokous 14.1.2021