Keskustelu ja sielunhoito

Luottamukselliset keskustelut ja sielunhoito ovat keskeinen osa seurakunnallista elämää. Keskustelukumppani tai sielunhoitaja voi olla pappi, muu seurakunnan työntekijä tai joku toinen seurakuntalainen.

Sielunhoidollisissa keskusteluissa käsitellään juuri niitä asioita, joita sielunhoitoon hakeutuva haluaa käsitellä: kysymykset tai ongelmat voivat olla miltä elämänalueelta tahansa. Keskusteluissa tärkeää on luottamuksellisuus. Kirkkolaki sitoo papin ja muut työntekijät ehdottomaan vaitioloon.

Keskustelu on väylä puhua joko toiselle ihmiselle, lähimmäiselle tai Jumalalle, jolloin sitä voidaan kutsua myös ripiksi. Ripissä voi saada anteeksiannon ja päästä syyllisyydestä.

Sururyhmät

Pälkäneen seurakunnassa järjestetään suljettu ja luottamuksellinen sururyhmä sekä Pälkäneellä että Luopioisissa vuosittain Pyhäinpäivän jälkeen. Ryhmä kokoontuu 5-6 kertaa. Ryhmään tulee kirjallinen kutsu omaisensa menettäneelle.