Uutislistaukseen

Seurakunta ei halua kaavamuutosta seurakuntakeskuksen tontille

Pälkäneen kirkkoneuvosto esittää, että Luopioisten seurakuntakeskuksen kiinteistö rajataan parhaillaan päivitettävän Luopioisten asemakaavan ulkopuolelle.

Kaavamuutos rajoittaisi rakennuksen tulevaa käyttöä, sillä Pirkanmaan maakuntamuseo, ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto esittivät lausunnoissaan, että seurakuntakeskus olisi osoitettava suojeltavaksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa. Mikäli seurakuntakeskus rajataan kaavamuutoksen ulkopuolelle, sitä ei muuteta kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueesta yleisten rakennusten korttelialueeksi.
 

21.5.2024 10.15