Uutislistaukseen

Hautausmaan jalankulkusaareke rakennetaan kappelin liittymien väliin

Mureneva ja reikäinen Onkkaalantie laitetaan kuntoon ensi vuonna. Perusparannuksen jälkeen tien hoitovastuu siirtyy valtiolta kunnalle.

Kunnostusta suunniteltaessa ehdotettiin, että kappelin kohdalla oleva hautausmaan liittymä poistettaisiin ja liikenne ohjattaisiin eteläisemmän, Nuormaantien kohdalla olevan liittymän kautta. Seurakunta puolusti lausunnossaan nykyistä kahden liittymän järjestelyä.
Jalankulkijoiden turvallisuutta parannetaan liittymien väliin rakennettavalla suojatiesaarekkeella. Museoviraston lausunnon mukaan hautausmaan kivimuuriin voidaan tehdä jalankulkua varten uusi aukko tai olemassa olevaa aukkoa voidaan laajentaa, jotta jalankulkijat mahtuvat kulkemaan turvallisesti samasta liittymästä autojen kanssa.
Seurakunta toivoo, että ajoradan ja kivimuurin väliin jätetään jalankulkijoille riittävän leveä piennar ja hautausmaalle kuljetaan nykyisten aukkojen kohdalta. Kulkureitin pitää olla esteetön, koska monet jalankulkijat käyttävät rollaattoria. 
Museovirasto muistuttaa, että Onkkaalantie on osa keskiaikaista Hämeenlinnasta Tammerkoskelle kulkenutta tielinjaa. Siksi työt tulee keskeyttää, jos kaivuun yhteydessä löytyy vanhoja esineitä, nokista tai punertavaa maata, hiiltä, kiveystä, kivi- tai tiilimuurausta, lahonnutta puuta tai muita merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä.
 

16.9.2022 20.19