Miestenpiiristä voit kysyä lisätietoja Janne Vestolta p. 040 712 0563 tai janne.vesto@evl.fi