Uutislistaukseen

Maanomistajat eivät tee jatkovalitusta Pappilan kaavasta

27.9.2021 11.25

Seurakunta ja muut maanomistajat eivät valita Pappilan asemakaavasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska kaava on otettu kunnassa uudelleen käsittelyyn. 

 

Vuodesta 2014 vireillä olleessa kaavaehdotuksessa pappilan pelloille ja Alikyläntien varteen osoitetaan 13 pientalotonttia. Kunnanvaltuusto äänesti Pappilan asemakaavan nurin kesäkuussa 2020. Yllätyskäännettä perusteltiin sillä, ettei kunnan tulisi kaavoittaa korvauksetta yksityisten maita. Kaavasta aiheutuu kunnalle myös kunnallisteknisiä kustannuksia ja velvollisuuksia.
Seurakunta ja neljä muuta maanomistajaa valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen, koska aiemmin vastaavanlaiset kaavat on hyväksytty. Siksi he katsoivat, ettei maanomistajia kohdeltu tasapuolisesti. 
Valitus kaatui hallinto-oikeudessa, mutta maanomistajat eivät vie asiaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska kaava on palautettu kunnassa uudelleen käsiteltäväksi. Kunnassa kaavan jatkovalmistelu puolestaan on odottanut oikeuden ratkaisua