Uutislistaukseen

Pälkäneen seurakunta teki ylijäämäisen tuloksen

16.4.2021 12.19

Tilikauden tulos oli talousarviossa arvioitu n, 117 000 euroa alijäämäiseksi. Tilikauden tulos oli reilut 65 000 euroa ylijäämäinen, joten tulos muodostui noin 203 000 euroa suunniteltua paremmaksi.  
Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus toteutuivat yli budjetoidun.  Toisaalta kirkollisverotulot laskivat vuoteen 2019 nähden.  Koronan vuoksi toimintatuotot jäivät myös  arvioidusta. Metsätalouden tuotot toteutuivat noin 34 000 euroa arvioitua suurempina.


Kirkollisverojen tuotto oli 1 228 929,42€, josta vähennetään verotuskulut valtiolle 18 150,54€.  Valtionrahoitus hautausmaitten, kirkonkirjojen ja kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpitoon oli 125 544 €.  
Maksutuottoja oli 126 010,38€. Tilojen vuokratuottoja 39 043,39€. Metsätalouden tuottoja 90 330,71€. Seurakunnan menot olivat 1 751 636,92 €. 

Korona lisäsi joiltain osin seurakunnan menoja suojainten hankinnan osalta sekä Jumalanpalvelusten suoratoistoon tarvittavien laitteiden hankinnan myötä. Koronan vaikutukset näkyivät myös sairauspoissaolojen kasvussa merkittävällä tavalla. 

Seitsyen leirikeskuksen vesivahinko ja laitteiden rikkoutuminen ylitti talousarvion ja niihin laadittiin 20 000 euron lisätalousarvio.
Iso muutos oli siivouksen ulkoistamisen päättymien ja sen järjestäminen omana työnä. Tämä näkyi erityisesti ostopalvelujen pienenemisenä. Vastaavasti kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkkakustannukset ylittivät talousarvion ja myös ostoissa näkyi kasvua siivousvälineiden ja -aineiden hankinnasta johtuen. 

Henkilöstökulut olivat 718 897€. Tämä oli 58 %. verotuloista. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli 24 539 euroa henkilöstökulujen ollessa 55,8 prosenttia verotuloista. 
Kiinteistömenot 346 159,43€.  Pälkäneen kirkko 83 855,65€. Luopioisten kirkko 61 047,00€.Tommolan kappeli 17 882,82€. Pälkäneen seurakuntatalo 56 168,06€. Luopioisten seurakuntakeskus 40 231,36€. Aitoon pysäkki 5 464,94€.  Pappila 7 436,29€. Seitsyen leirikeskus 59 014,36€. Kiinteistöhallinto 15 058,95€. Kiinteistöveroa Pälkäneen kunnalle maksettiin 19 916€.

Viimevuosina Pälkäneen seurakunta on sopeuttanut voimakkaasti talouttaan. Sopeuttamiset ovat kohdentuneet henkilöstökuluihin ja toimintaan. Tehtävistä on jätetty täyttämättä kaksi vanhaa Pälkäneen nuorisotyönohjaajan virkaa, Pälkäneen suntion tehtävä, Luopioisten kanttorin virka, toimistosihteerin tehtävä ja puolitettu toimistosihteerin tehtävä. Toiminnan osalta on viimeiset 10 vuotta tehty 0 budjetteja eli kuluja ei ole lisätty, vaikka yhteiskunnassa hinnat ja kulut ovat nousseet. Seuraavaksi seurakunta kohdistaa sopeuttamistoimia kiinteistöihin kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan.
Kirkkoneuvosto hyväksyi 30.4 ja antoi sen tilintarkastajan tarkistettavaksi.