Uutislistaukseen

Luopioisten kappeliseurakunnan johtokunnan valinta

Kirkkovaltuusto valitsi 13.2. Luopioisten kappeliseurakunnan johtokunnan.

Kirkkovaltuusto valitsi 13.2. Luopioisten kappeliseurakunnan johtokunnan.

Kappeliseurakunnan johtokunnan jäseniksi vuosille 2024-2026 valittiin Esko Peltosen esityksestä
Tero Ahlqvist
Eija Lankinen
Pertti Salminen
Seppo Rinne
Kirsi Saarinen
Sisko Luukkonen

Kappeliseurakunnan johtokunnan jäsenten hekilökohtaisiksi varajäseniksi vuosille 2024-2026 valittiin Esko Peltosen esityksestä:
Esko Peltonen Tero Ahlqvistin varajäseneksi
Rauha Valkama Eija Lankisen varajäseneksi
Tomi Riihiranta Pertti Salmisen varajäseneksi
Jukka Pehkonen Seppo Rinteen varajäseneksi
Eliisa Lahtisen Kirsi Saarisen varajäseneksi
Nina Hannonen Sisko Luukkosen varajäseneksi

Myöhemmin kirkkoneuvosto valitsee oman edustajansa Luopioisten kappeliseurakunnan johtokuntaan.
Johtokunnan puheenjohtajana toimii virkansa puolesta alueen toimintaa johtava pappi, Janne Vesto
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.


Luopioisten kappeliseurakunnan johtokunnan tehtävänä on: 
1) suunnitella ja kehittää seurakunnan hengellistä työtä alueellaan; 
2) tehdä kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä aluettaan koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma; 
3) antaa kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja määrärahan käytöstä; 
4) pitää yllä yhteistyötä kappeliseurakunnan alueella toimivien yhdistysten ja järjestöjen kanssa; 
5) osallistua tarvittaessa alueella seurakuntatyössä toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnan valmisteluun.
 

14.2.2024 11.23