Uutislistaukseen

Seurakunta hakee ympäristödiplomia

Pälkäneen seurakunta hakee ympäristödiplomia, jonka avulla kartoitetaan seurakunnan ympäristövaikutuksia ja kehitetään toimintaa ympäristöystävällisemmäksi.

Työ aloitettiin katselmuksella, jossa selvitettiin seurakunnan toimintojen ympäristövaikutuksia. Katselmuksen pohjalta laadittiin pisteytys, joka ohjaa diplomiprosessia.
Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan ympäristövastaaviksi Päivi Girenin ja Virpi Kangasniemen. Heidän tehtävänään on seurata ympäristöohjelman toteutumista ja vetää henkilökunnan ympäristökoulutusta. Lisäksi ympäristövastaavat seuraavat ympäristölainsäädännön muutoksia ja tekevät yhteistyötä seurakuntien, kuntien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Ympäristövastaavat voivat myös tehdä ympäristöepäkohtiin liittyviä aloitteita.
Ympäristövastaavien tukena toimivaan ympäristötyöryhmään valittiin Miia Aspila, Eija Heikkinen, Tiina Kokkola, Jukka Lehto, Elina Pehkonen, Panu Raivio, Seppo Rinne ja Kirsi Urkko. Työryhmää täydennetään nuorten edustajalla, jonka valitsee nuorten vaikuttajaryhmä.
Ympäristövastaavat ja ympäristötyöryhmä laativat seurakunnan ympäristöohjelman, joka tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Ympäristöohjelmaan kirjataan ja aikataulutetaan viiden vuoden aikana ylläpidettävät ja kehitettävät toimet, joille nimetään vastuuhenkilöt. Tavoitteena on, että jokaiselta työalalta kirjataan jokin konkreettinen tavoite. Tarkoituksena ei ole ratkaista kaikkia kehityskohteita kerralla, vaan muuttaa toimintaa jatkuvan parantamisen periaatteella. 
Kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kirkon energia- ja ilmastostrategia, ilmasto-ohjelma sekä ympäristöjärjestelmä. Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Viisi vuotta voimassa olevan diplomin myöntää kirkkohallitus.
Pälkäneen seurakunnan edellinen ympäristöohjelma laadittiin 26 vuotta sitten. Sen tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.
 

12.12.2023 12.51