Uutislistaukseen

Kuulutus Pälkäneen seurakunnan ennakkoäänestyksestä


Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Pälkäneen seurakun-tatalo (Onkkaalantie 75, PÄLKÄNE) ja Luopioisten seurakuntakeskuksessa (Pereentie 1, Luopioinen) kello 9.00–18.00.


Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikas-sa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittä-vän selvityksen henkilöllisyydestään. 
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeu-tettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen).

Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkko-sivuilta seurakuntavaalit.fi.
Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa: 


Aitoon Pysäkki 8.11. klo 14-18, Miemolantie 7, Aitoo
Aitoon koulutuskeskus, Lyylin tupa 9.11. klo 9-13, Tulikalliontie 54, Aitoo


Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omais-hoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastos-ta/seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukiolo-aikojen lisäksi kirkkoherranvirasto (osoitteessa Pappilantie 29, Pälkäne) on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 7120560.
Pälkäneellä 26.10.2022


Pälkäneen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Jari Kemppainen
 

26.10.2022 09.58