Uutislistaukseen

Pihtilammentieltä rakennetaan uusi metsätie

1.10.2021 20.06

Pihtilammentieltä rakennetaan uusi metsätie Iso Hirvijärven eteläpuolelle. Noin 650 metrin mittainen tie mahdollistaa hakkuut alueella, johon ei nykyisin ole tieyhteyttä.

 


Tien alkuosa tulee seurakunnan omistamille maille Soukkionlahden kaakkoispuolella. Suunniteltu tielinjaus mukailee vanhaa koneuraa. Korppivuoren eteläpuolella olevalle Kylmäkorvenmäelle päättyvä tie kulkee parin sadan metrin päässä Laipan vaelluspolusta. 
Kirkkoneuvosto hyväksyi metsätien rakentamissuunnitelman. Tien rakentamisesta koituu seurakunnalle noin 2000 euron kustannukset. Se helpottaa harvennushakkuita ja taimikonhoitoa seurakunnan metsissä. 
Metsätien arvonlisätön hinta on vajaat 15 000 euroa. Suurimman osan kustannuksista maksavat peremmällä olevien tilojen omistajat