Uutislistaukseen

Pälkäneen kirkollisprosentti pysyy ennallaan

14.9.2021 09.52

Pälkäneen seurakunta pitää kirkollisveron vuonna 2022 nykyisellään. Kirkkovaltuusto päätti veroprosentista kokouksessaan 5. syyskuuta.

 

Seurakunnan jäsenten palkkatuloista kerättävä kirkollisvero on ollut vuodesta 2013 alkaen 1,8 prosenttia. Se on hieman korkeampi kuin maassa ja Tampereen hiippakunnassa keskimäärin.
Seurakunnan tämän vuoden verokertymä on koronasta huolimatta ennakoidulla tasolla. Budjetissa verotulojen arvioitiin kasvavan kolmella prosentilla. Seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana verotulot olivat 3,3 prosenttia viimevuotista suuremmat. 
Kirkkohallitus ennakoi, että ensi vuonna verotulot kääntyvät laskuun. Verokertymään vaikuttavat kunnan asukasmäärän kehitys, ikärakenne, asukkaiden tulokehitys ja ihmisten sitoutuminen seurakuntaan.
Pälkäneellä asukasluvun ei odoteta kasvavan. Työttömyys ei pienennä Pälkäneen kirkollisverokertymää yhtä paljon kuin kaupunkiseurakunnissa, koska eläkeläisten suhteellinen osuus on suuri. Pälkäneläiset ovat myös samankokoisten kuntien asukkaita sitoutuneempia seurakuntaan. Vanhusvoittoisen ikärakenteen vuoksi seurakunnan jäsenmäärä laskee kuitenkin noin prosentilla vuodessa.
Seurakunta on laatinut kiinteistöstrategian, jonka avulla pienennetään kiinteistökuluja. Kiinteistöjä on jäsenmäärään nähden paljon, ja niistä aiheutuu ennakoimattomia korjauskustannuksia. 
Henkilöstökulujen uskotaan pysyvän tämänvuotisella tasolla. Siivouksen tarvetta mitoitetaan loppuvuoden aikana. Siivous järjestetään joko osa-aikaisen työntekijän voimin tai ostopalveluna.