Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

21.4.2021 13.17

Seurakunta valmis maakauppoihin Oskarintien varressa

Seurakuntakeskuksen vuokrasopimusta jatketaan

Seurakunta selvittää, voidaanko testamentilla saadut maat myydä

Luopioisten kirkon maalämpösuunnittelu maksaa 9300 euroa

Seurakunta valmis maakauppoihin Oskarintien varressa

Pälkäneen kunta suunnittelee uutta kevyen liikenteen väylää Oskarintien alkupäähän. Onkkaalantien ja Tattarintien välinen väylä toimisi varakulkureittinä, jos Oskarintien liikenne on poikki. Tien varressa sijaitsevalla Pälkäneen Puulevyllä on sattunut kolmen vuoden aikana kaksi suurta tulipaloa, joiden sammutustyöt ovat katkaisseet liikenteen koko Paavolanharjun asuinalueelta.
Oskarintien varressa nykyisin kulkeva kevyen liikenteen väylä on ajoradan reunassa. Reilun sadan metrin mittainen uusi väylä tulisi parinkymmenen metrin päähän tiestä seurakunnan maille.
Seurakunta on valmis myymään tai vaihtamaan kevyen liikenteen väylälle tarvittavat maat, sillä hautausmaa ei ole laajentunut vanhan suunnitelman mukaisesti lähes Oskarintiehen saakka.


Seurakuntakeskuksen vuokrasopimusta jatketaan

Pälkäneen seurakunta jatkaa Luopioisten Yrittäjien kanssa seurakuntakeskuksen alakerran vuokrasopimusta. Yrittäjät vuokrasivat alakerrasta kaksi huonetta viime syksynä. HUB Kukkiatalon tilat toimivat kokous- ja työtilana.
Alkuperäinen vuokrasopimus tehtiin puoleksi vuodeksi. Nyt sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Yrittäjät maksavat 30- ja 42-neliöisistä tiloista, eteisestä ja wc-tiloista 500 euron kuukausivuokraa. 


Seurakunta selvittää, voidaanko testamentilla saadut maat myydä

Pälkäneen seurakunta on saanut ostotarjouksen 1890 neliömetrin kokoisesta maa-alueesta, joka sijaitsee kirkon alapuolella Mallasveden rannassa. Noin kymmenen metrin levyinen maakaistale on aikanaan testamentattu seurakunnalle.
Entinen vesijättöpelto kasvaa nykyisin metsää. Sen luoteispuolella on Keiniänrannan tervalepikko, joka on Natura-aluetta. Seurakunta rauhoitti maakaistaleen vuonna 2009 yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi. Ostotarjouksen tekijä on valmis sitoutumaan suojelualueen ehtoihin.
Tarjouksen tehneet kesäasukkaat haluaisivat lisämaata kapeaan tonttiinsa. Myös toinen alueen asukas on kiinnostunut seurakunnan maakaistaleesta.
Kirkkoneuvosto ei vielä ottanut kantaa ostotarjoukseen, vaan ennen myyntineuvotteluita selvitetään testamentin sisältö.


Luopioisten kirkon maalämpösuunnittelu maksaa 9300 euroa

Pälkäneen kirkkoneuvosto myönsi 9300 euron lisämäärärahan Luopioisten kirkon maalämpösuunnitteluun. Suunnitelman tekee hämeenlinnalainen insinööritoimisto Parol Ky.
Maalämpöön siirtyminen pienentää kirkon lämmityskustannuksia ja ilmastopäästöjä. Energiamuodon muutokseen voidaan hakea Kirkkohallituksen tai valtion energia-avustusta.