Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

19.4.2021 13.22

Pälkäneen seurakunta ottaa käyttöön sähköiset kokoukset

Ensimmäinen vuosi aluekeskusrekisterissä

Kasvun Verso palkintoa haetaan Tehdään ja ollaan –ryhmän toiminnalla

Pälkäneen seurakunta ottaa käyttöön sähköiset kokoukset

Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos on tullut voimaan 15.3.2021 Sähköisten kokousten avulla voidaan turvata kirkon eri viranomaisten toimielinten toimintakyky covid-19-viruksen aiheuttamasta pandemiasta johtuvissa poikkeuksellisissa oloissa, ehkäistä koronaviruksen leviämistä ja suojella iäkkäitä henkilöitä. Pitkien etäisyyksien seurakunnissa kokousmenettely mahdollistaa aiempaa joustavammat kokousaikataulut. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut 26.2.2019 hyväksytyssä kirkon energia- ja ilmastostrategiassa kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Sähköisten kokousten avulla voidaan leikata matkustamiseen liittyviä päästöjä. Samalla voidaan vähentää kokousjärjestelyistä ja matkustamisesta aiheutuvia kuluja. 
Laki mahdollistaa seurakunnan toimielinten, kuten kirkkovaltuuston,  kirkkoneuvoston kappelineuvoston ja johtokuntien kokoukset.
Sähköisessä kokouksessa toimielimen jäsenet osallistuvat kokoukseen sähköisen kokousjärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Varsinainen kokouspaikalla pidettävä kokous voidaan järjestää myös siten, että osa jäsenistä osallistuu siihen sähköisesti (ns. hybridikokous).  Koska kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia ne tulee myös suoratoistaa jos päätetään pitää sähköinen kokous.

Ensimmäinen vuosi aluekeskusrekisterissä

Pälkäneen seurakunta liittyi 1.1. 2020 Tampereen aluekeskusrekisteriin. Aluekeskusrekisteri hoitaa kirkonkirjojen ylläpitämisen siihen kuuluvien seurakuntien puolesta. Keskusrekisteri hoitaa mm virkatodistukset, avioesteiden tutkinnan, kaste-asiat, jäsenrekisterin ylläpidon.
Aluekeskusrekisterin uusi toiminta- ja yhteistyömalli on toiminut hyvin. Myös seurakuntalaiset ovat pääasiassa omaksuneet uuden käytännön tyytyväisinä. Ainoa kielteistä palautetta aiheuttanut asia oli sukuselvitysten pitkä toimitusaika. Töiden ruuhkautumisen vuoksi toimitusaika venyi vuonna 2020 välillä neljään viikkoon, kun tavoiteaika on kaksi viikkoa.
Vuoden 2020 aluekeskusrekisterin kulut 2,15€/seurakunnan jäsen. Pälkäneen seurakunnan maksuosuus oli 12 475€.


Kasvun Verso palkintoa haetaan Tehdään ja ollaan –ryhmän toiminnalla

Tampereen hiippakunta jakaa vuosittain Kasvun Verso-palkinnon toiminnalle, jossa on onnistuttu kehittämään seurakuntalaisten aktiivista toimijuutta. Hiippakunnan antamalla huomionosoituksella seurakuntia halutaan rohkaista tunnistamaan uusia kasvun versojaan.
Hiippakuntavaltuuston palkitsema ryhmä saa lahjoitettavakseen tuhat euroa sellaiselle paikalliselle taholle, jonka toiminnan uutta versoa se edelleen haluaa tukea ja kannustaa. Näin palkinto ruokkii seurakunnan ”versostoja” ja liittymistä paikallisen yhteisön ja paikkakunnan elämään. Vuonna 2020 Pälkäneen seurakunta oli mukana kilpailussa Torikahviolla ja Luopioisten kappeliseurakunta Vierellä kulkijat - toiminnalla. Vierellä kulkijat olivat viiden parhaan joukossa. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta osallistuu Kasvun verso palkinnon hakuun Tehdään ja ollaan yhdessä  ryhmän toiminnalla.