Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

3.3.2021 17.17

Pälkäneen kirkkoneuvosto kokoontui 23.2.2021

Luopioisten seurakuntakeskuksen mahdollisesta myynnistä valitettiin

Pälkäneen seurakunnalla on jäsenmäärään ja toimintaan suhteutettuna paljon kiinteistöjä. Kiinteistöjen ylläpito rasittaa taloutta, ja siksi seurakunnan päättäjät valmistelivat parin vuoden ajan kiinteistöstrategiaa, jossa linjataan, miten kiinteistömenoja voidaan alentaa.

Joulukuussa hyväksytyn strategian mukaan seurakunta luopuu Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloista sekä Seitsyen leirikeskuksesta ja Aitoon pysäkistä.

Kirkkoneuvosto käynnisti tammikuussa strategian mukaisten investointien valmistelun. Seurakunta on pyytänyt tarjoukset maalämpöpumpusta Luopioisten kirkkoon ja ilmalämpöpumpuista Tommolan siunauskappelille. Lisäksi ryhdyttiin valmistelemaan Pälkäneen seurakuntakeskuksen purkamista, koska sisäilmaongelmista kärsivän rakennuksen korjaaminen ei kannata. Myöskään Seitsyen leirikeskuksessa ei enää ryhdytä rahaa nieleviin investointeihin, vaan seurakunta on pyytänyt kiinteistönvälittäjiltä hinta-arviota leirikeskuksesta.

Kiinteistöstrategiaa laadittaessa tiedostettiin, että seurakunnan kiinteistöihin liittyy tunnearvoja. Suunnitelma on nostattanut kritiikkiä Aitoossa ja Luopioisissa. Aitoon martat laativat koko kylän puolesta vetoomuksen, jotta Aitoon pysäkistä ei tarvitsisi luopua.

Luopioisten seurakuntakeskuksen mahdollisesta myymisestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Valituksen tehneen Jaakko Tuokon mielestä kirkkovaltuusto on tehnyt kiinteistölinjauksensa vikatietojen perusteella, koska kiinteistöstrategiassa oli virheellisyyksiä.
Tuokon mielestä strategiassa olisi pitänyt olla mukana myös pappilan ja leirikeskuksen sivurakennukset sekä 384,5 hehtaarin maa- ja metsäalueet. Valituksessa katsotaan myös, että poistot on merkitty virheellisesti.

Tuokko puolustaa valituksessaan Luopioisten seurakuntakeskusta: se on seurakunnan rakennuksista parhaassa kunnossa, eivätkä investointitarpeet ole suuret. Vesikaton ikää voisi pidentää puhdistamalla ja maalaamalla.

Keskeisellä paikalla sijaitsevan rakennuksen käyttöaste ei Tuokon mielestä ole vähäinen, sillä siellä on seurakunnan väen työtiloja ja arkisto. Talvisin seurakuntakeskus toimii kirkkona, ja siellä järjestetään monenlaisia tapahtumia ja kokouksia. Varaustuotot ovat Pälkäneen seurakuntataloa suuremmat ja käyttökustannukset selvästi pienemmät.
Seurakunta katsoo hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa, ettei Tuokon valitusta tulisi käsitellä, koska se on jätetty neljä päivää sen jälkeen, kun kiinteistöstrategiapäätös sai lainvoiman.

Lain mukaan päätöksestä voi valittaa, jos se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kirkkovaltuusto on ylittänyt toimivaltuutensa tai päätös olisi muuten lainvastainen. Kirkkoneuvosto katsoo lausunnossaan, että valitusperusteiden sijaan Tuokko on puuttunut strategian sisältöön.

Seurakunta korostaa lausunnossaan, ettei seurakuntatalon mahdollisesta myynnistä ei päätetty strategissa, vaan siitä tehtäisiin erilliset päätökset. Tällä hetkellä seurakuntatalon toimintaa pyritään kehittämään niin, että kiinteistökuluille löytyisi muitakin maksajia. Talon yhteiskäyttö on saatu alulle, sillä yrittäjät ovat vuokranneet alakerrasta kaksi huonetta työ- ja kokoustiloiksi. Hub Kukkiatalo markkinoi tiloja muun muassa etätyötä tekeville.


Johanna Kankaristo nousee kirkkovaltuustoon 

Johanna Kankaristo nousee Pälkäneen kirkkovaltuuston uudeksi jäseneksi Paula Suksian tilalle. Lisäksi kirkkovaltuusto valitsee Suksian tilalle uuden jäsenen kirkkoneuvostoon ja varajäsenen Luopioisten kappelineuvostoon.


Seurakunta myy metsäpalstan Haltialta

Pälkäneen seurakunta neuvottelee 0,29 hehtaarin metsäkaupasta Haltiantien varressa. Ostaja haluaisi hankkia Luopioisten vanhalle pappilalle johtavan tien risteyksessä kasvavan metsäpalstan turvatakseen alueen maisemalliset arvot.


Seurakunta ei valinnut uusia nimikkolähettejä

Hanna ja Toni jatkavat Pälkäneen seurakunnan nimikkolähetteinä loppuvuoden 2021. He ovat tehneet vuodesta 2016 alkaen työtä maahanmuuttajien parissa Saksassa Kölnin alueella. Lisäksi Toni on hoitanut mediaprojekteja Etu-Aasiassa ja vastannut Kansanlähetyksen pakolais- ja maahanmuuttajatyöstä Euroopassa ja Suomessa. Hanna ja Toni palaavat Suomeen kesällä ja kiertävät loppuvuoden ajan seurakunnissa kertomassa työstään.
Lähetyksen vastuuryhmä ehdottaa, ettei Tonin ja Hannan tilalle valita uusia nimikkolähettejä. Myös palvelusopimukset Suomen Lähetysseuran ja Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa päättyivät vuodenvaihteessa, sillä Nepalissa työskennelleet Elina ja Juha Lind ja Kaukasian työntekijät ovat palanneet Suomeen. 


Korona-avustusta käytetään etäkohtaamisiin

Pälkäneen seurakunnan toiminta meni vuosi sitten uusiksi korona-pandemian vuoksi. Seurakunta käyttää valtiolta saadun 5164 euron korona-avustuksen uusiin toimintamuotoihin, joilla seurakuntalaisia voidaan kohdata.
Koronan vuoksi 70 ja 75 vuotta täyttäville ei ole voitu järjestää syntymäpäiväjuhlia, vaan seurakunta muistaa päivänsankareita pälkäneläisen Noora Rosbergin tekemillä rautalankaenkeleillä ja korteilla.
Lisäksi seurakunta on hankkinut kaksi "koronapuhelinta", joilla vapaaehtoiset voivat olla yhteydessä yksinäisiin ja puheseuraa kaipaaviin. Avustusta käytetään myös lahjakortteihin, joita apua tarvitsevat voivat käyttää paikallisiin palveluihin ja kauppoihin. Jouluna seurakunta jakoi jouluruokakasseja seurakuntalaisilla, jotka eivät voi kokoontua lounaalle koronan vuoksi.