Uutislistaukseen

Pappilan asemakaavasta valittaneet katsovat, ettei maanomistajia kohdeltu tasapuolisesti

13.9.2020 23.06

Viisi pälkäneläistä maanomistajaa vaatii hallinto-oikeutta palauttamaan Pappilan asemakaavan valtuuston käsittelyyn.

Pitkään valmistellussa kaavassa osoitettiin 13 pientalotonttia pappilan pelloille ja Alikyläntien varteen. Kunnanvaltuusto hylkäsi kaavan kesäkuussa. Yllätyskäännettä perusteltiin sillä, että kunnan ei tulisi kaavoittaa yksityisten maalle ilman korvausta.
Hallinto-oikeuteen valittaneiden mielestä kunta ei kohtele maanomistajia tasapuolisesti, koska Epaala-Kuulialan osayleiskaavan pohjalta käynnistetyt Kuulialan asemakaavat hyväksyttiin, mutta Pappilan asemakaava hylättiin.

Asemakaavoitus käynnistyi kunnan aloitteesta, koska yleiskaavan perusteella ei voitu myöntää rakennuslupia. Kuulialan kaavat hyväksyttiin vuosina 2016 ja 2017, mutta Pappilan asemakaavan käsittely viivästyi muun muassa Museoviraston arkeologisten selvitysten vuoksi.
Asemakaavan kaatumista on perusteltu muun muassa kunnalle aiheutuvilla kunnallistekniikkakustannuksilla. Maanomistajien mielestä peruste on virheellinen, koska kaavaselostuksen mukaan maanomistajat vastaavat katualueiden ja yleisten alueiden toteuttamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta. Valittajat huomauttavat, että kaavasta olisi kertynyt kunnalle tuloja muun muassa liittymismaksujen, rakennuslupien ja uusien kuntalaisten kautta.
Kaavan kaatumista perusteltiin myös tonttien tarpeettomuudella, sillä kunnalla on lähistöllä myymättömiä tontteja. Maanomistajat huomauttavat, että Pappilan asemakaava-alueen 13 pientalotonttia olisivat tulleet lähemmäs kuntakeskustaa ja Lahdentietä.

Valittajien mielestä kaava päätös on Pälkäneen hallintosäännön vastainen. Hallintosäännön mukaan asemakaavan laatimistarpeesta päättää kunnanhallitus, eikä valtuusto. Lisäksi Epaala-Kuulialan osayleiskaavamääräys velvoittaa kunnan asemakaavoittamaan alueen.
Pappilan asemakaavavalituksen takana on neljä yksityistä maanomistajaa ja seurakunta, jonka maille kaavoitettiin kaksi pientalotonttia. Tontit oli tarkoitus myydä, ja niistä saatavat varat piti käyttää Luopioisten kirkon lämmitysjärjestelmän saneeraukseen.