Uutislistaukseen

Seurakunta aikoo selvitä nykyisellä veroprosentilla

13.9.2020 23.00

Pälkäneen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaisi nykyisellä kirkollisveroprosentilla.

Seurakunnan jäsenet maksavat palkkatuloistaan veroa 1,8 prosenttia. Veroprosentti on hieman korkeampi kuin maassa ja Tampereen hiippakunnassa keskimäärin. Suomessa kirkollisveroprosentti on kireimmillään 2,0 ja Tampereen hiippakunnassa 1,9. Korona ei ole koetellut Pälkäneen seurakunnan taloutta yhtä rankasti kuin suuremmilla paikkakunnilla. Kasvava työttömyys tai lomautukset eivät ole laskeneet verotuloja, koska eläkeläisten on osuus suuri. Ennusteiden mukaan seurakunnan verotulot laskevat tulevina vuosina, koska näkyvissä ei ole kasvua asukkaiden taloudessa eikä seurakunnan jäsenmäärässä. Alkuvuonna jäsenmäärä on laskenut hieman, vaikka Pälkäne on nauttinut muuttovoitosta. Kirkkoon liittyjiä on ollut lähes yhtä paljon kuin siitä eronneita, mutta vanhusvoittoisen ikärakenteen vuoksi kuolleita on selvästi enemmän kuin kastettuja. Seurakunnan verokertymään vaikuttaa asukasmäärän, ikärakenteen ja asukkaiden tulokehityksen lisäksi myös seurakuntaan sitoutuminen. Se on Pälkäneellä keskimääräistä tiiviimpää. Kirkkoneuvoston mielestä nyt ei ole oikea hetki kasvattaa verorasitusta, koska korona on lisännyt kotitalouksien huolta työllisyystilanteesta ja taloudesta. Veronkorotuksen sijaan katseet käännetään säästöihin. Henkilöstömenot pienenevät eläköitymisen kautta, ja lisäksi selvitetään, voitaisiinko siivouksesta saada säästöjä. Seurakunnan toimintaa ei haluta supistaa, mutta kiinteistöjä seurakunnalla on jäsenmäärään suhteutettuna paljon.


Seurakunta torjuu koronaa turvaväleillä ja käsihygienialla

Pälkäneen seurakunta torjuu koronaviruksen leviämistä turvavälien ja käsihygienian avulla. Yli 50 hengen tilaisuuksissa edellytetään 1–2 metrin turvavälejä. Myös pienemmissä kokoontumisissa pyritään toimimaan niin, ettei tartuntavaaraa olisi. Seurakunta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisia ohjeita sekä aluehallintoviraston ja sairaanhoitopiirin paikallista ohjeistusta. Kirkko ja tuomiokapituli kehottavat harkintaan esimerkiksi siinä, milloin ja miten vaikkapa kuorotoimintaa voi toteuttaa. Kirkko pyrkii siihen, että seurakunnat eläisivät koronaepidemian keskellä ja pitäisivät toimintojaan yllä niissä rajoissa kuin se on mahdollista ja turvallista. Pälkäneen seurakunta on sopeuttanut toimintaansa nopeasti koronan vuoksi. Keväällä työpanosta siirrettiin diakoniaan, jotta voitiin kohdata ja auttaa seurakuntalaisia.


Seurakunnan päivänavaukset harvenevat Yhteiskoululla

Seurakunta luopuu viikoittaisista päivänavauksista Pälkäneen Yhteiskoululla ja lukiolla, koska ne eivät voi olla tunnustuksellisia. Jatkossa seurakunnan päivänavauksia pidetään noin kerran kuukaudessa, esimerkiksi kirkollisten juhlapyhien aikaan.
Anna Tapion koululla Aitoossa vastaavaan käytäntöön siirryttiin viime vuonna.