Seurakuntavaalien ennakkoäänestys

18.9.2018 15.08

6.11.–10.11.2018 kello 9.00 – 18.00

Pälkäneen seurakuntatalossa, Onkkaalantie 75,

Luopioisten seurakuntakeskuksessa, Pereentie 1,

Sekä:

Aitoon Pysäkillä, Miemolantie 7, tiistaina 6.11.2018 kello 14-18

Aitoon koulutuskeskuksessa, Lyylintuvalla, Tulikalliontie 54, keskiviikkona 7.11.2018 kello 12-14

Pälkäneen yhteiskoulussa, Koulutie 13, torstaina 8.11.2018 kello 8.30-10

Varsinaisena vaalipäivänä äänestys järjestetään Pälkäneen seurakuntatalolla ja Luopioisten seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 18.11 klo 11-20.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto/seurakuntatoimisto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston/seurakuntatoimiston puhelinnumero on 040 712 0560.

« Uutislistaukseen