Uutislistaukseen

Seurakunnan ympäristöohjelma on valmis – ympäristövaikutuksia pienennetään kaikessa toiminnassa

Pälkäneen seurakunnan ympäristöohjelma on Tampereen hiippakunnan auditointia vaille valmis.
Työ aloitettiin viime syksynä. Silloin pidettiin katselmus, jossa ympäristöasiat pisteytettiin. Seurakunta täytti Kirkon ympäristödiplomin kriteerit ja keräsi yli puolitoista kertaa minimitasoa paremmat pisteet.

Kirkkoneuvosto hyväksyi toukokuun kokouksessa Eija Heikkisen, Päivi Girenin ja Virpi Kangasniemen laatiman ympäristöohjelman ja ympäristökasvatussuunnitelman, jolla seurakunta sitoutuu Hiilineutraali kirkko 2030-strategiaan. Ohjelmaan on kirjattu, miten seurakunta pienentää ympäristövaikutuksia toiminnassaan.
Pälkäneen vahvuus on kaikkialla läsnä oleva luonto. Seurakuntalaisten luontosuhdetta syvennetään luonnossa järjestettävillä jumalanpalveluksilla, pyhiinvaelluksilla ja metsäkirkoilla sekä tilaisuuksissa, kerhoissa ja leireillä annettavalla ympäristökasvatuksella.
Toiminnassa käytetään entistä enemmän luonnon- ja kierrätysmateriaaleja ja vähemmän kertakäyttöastioita. Jätteiden lajittelu-, kierrätys- ja kompostointimahdollisuuksia kiinteistöillä, hautausmailla ja toimipisteissä lisätään. Ruokailussa suositaan kasvis- ja lähiruokaa, ja hävikki minimoidaan ylijäämäruoan jakelulla.
Rakennusten lämpötilat säädetään tarpeen mukaan ja energiatehokkuus huomioidaan  jokapäiväisessä toiminnassa. Hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa suositaan sähköisiä työvälineitä polttomoottorien sijaan. Hautausmailla kehitetään jätteiden lajittelumahdollisuuksia ja lisätään monimuotoisuutta muun muassa linnunpönttöjen ja hyönteishotelleiden avulla.
Seurakunta omistaa lähes 350 hehtaaria metsiä, joissa on kaikille avoimia nuotiopaikkoja ja luontopolkuja. Metsien hoidossa ylläpidetään ja edistetään luonnon monimuotoisuutta. Tarkoituksena on teettää Suomen luonnonsuojeluliiton Pälkäneen seutu ry:llä kartoitus, jossa selvitetään suojeluun, jatkuvaan kasvatukseen ja virkistyskäyttöön soveltuvat alueet. Yhdistys tekee parhaillaan vastaavaa kartoitusta kunnan metsissä.

5.6.2024 15.20