Uutislistaukseen

Seurakunnan tilinpäätös


Pälkäneen seurakunnan tilikauden tulos vuonna 2022 on 141.800,48 euroa ylijäämäinen.


Tuloksen muodostuminen:
Toimintatuotot olivat 255.133,04 euroa ja ne alittuivat budjettiin nähden 10.879,96 euroa.

Metsätalouden tuotoista  jäi toteutumatta 43.841,72 euroa. Metsätaloudessa hakkuita ei voitu sääoloista johtuen toteuttaa ja loppu hakkuut siirtyivät vuodelle 2023.
Toimintakulut olivat 1.376.883,15 euroa ja ne alittuivat budjettiin nähden 109.093,85 euroa.

Henkilöstökuluista säästyi 52.312,42 euroa ja palveluiden ostotoista säästyi 73.267,49.
Toimintakate oli 1.121.770,11 euroa mikä ylittyi budjettiin nähden 98.213,89 euroa. 

Kirkollisverojen tuotto oli 1.309.329,05  mikä ylittyi budjettiin nähden 49.326,05 euroa.  Valtionrahoitusta saatiin 126.960 euroa

28.3.2023 11.15