Kirkkovaltuusto 2015-2018

pj. Järvinen Juhani

vpj. Lehtola Henri                              

Aaltonen, Matti

Aspila, Markku

Eerola, Leena

Huomo, Matti

Huuhtanen, Katja

Kokkola, Tiina

Lahtinen, Eliisa

Lindholm-Nuuttila, Heidi

Mellavuo, Vesa

Peltonen, Esko

Saarinen, Kirsi

Simola Jaakko

Suksia Paula

Urkko Kirsi

Valkama Asko

Vehviläinen Arto

Zeitlin, Rainer

Kirkkoneuvosto 2015-2016

Varsinaiset jäsenet              Henkilökohtaiset varajäsenet

pj. kirkkoherra Jari Kemppainen

vara pj. Kirsi Urkko             Tiina Kokkola

Matti Huomo                       Matti Aaltonen   

Katja Huuhtanen                 Noora Aho

Vesa Mellavuo                     Rainer Zeitlin

Esko Peltonen                      Tero Ahlqvist

Kirsi Saarinen                       Leena Vierikka

Paula Suksia                         Eliisa Lahtinen    

Arto Vehviläinen                  Anna-Maria Fahlgren-Piekkari